arrow-left-lightarrow-leftarrow-right-lightarrow-rightarrow-thin-left arrow-thin-right browser-search cup heart indicator laptop layers layout-4boxes layout-sideleft mail-heart mail map-pin mixer mouse nav paintbucket pencil-ruler phone picture play video
Insights On Topic

5 vragen aan Mieke Hoekzema

1. Wat is jouw rol bij Insights Benelux?
Ik ben senior consultant. Ik train en begeleid onze practitioners en klanten, in het bijzonder op het gebied van leiderschapsontwikkeling en organisatieverandering. Daarnaast draag ik bij aan de ontwikkeling van Insights Benelux zelf,  wij zijn een ‘organisatie van de toekomst’.

2. Waarom is het topic ‘Organisatie van de toekomst’ zo belangrijk?
Elke organisatie is op haar eigen manier aan het veranderen om bestaansrecht te houden in de samenleving en markten van de toekomst. Deze voortdurende ontwikkeling vraagt van mensen dat ze constant in beweging zijn en flexibel samenwerken. Ook vraagt die ontwikkeling om nieuwe vormen van leiderschap en besturingsmodellen. Delen van kennis en ervaringen op dit gebied geeft inspiratie en houvast om er in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.

3. Hoe zorg je er als leidinggevende voor dat medewerkers verandering omarmen?
Door als leidinggevende je eigen aannames en handelen kritisch onder de loep te nemen. Wat doe jij zelf anders in je benadering als je uitgaat van de intrinsieke motivatie dat mensen zich willen ontwikkelen? Medewerkers komen vaak zelf met ideeën of signalen. Geef ruimte voor experimenteren en leren van fouten. Honoreer spontane verandering die bijdraagt aan de koers van de organisatie. Door medewerkers consequent serieus te nemen als gesprekspartner, informatie te delen, en niet voor maar met hen over vraagstukken na te denken, ben je samen verantwoordelijk voor de toekomst van het team en de organisatie. Ondersteun als leidinggevende dat het team zich openstelt, zich continu ontwikkelt en de juiste bijdrage levert. Uiteindelijk zijn het de medewerkers die de teamdoelen realiseren. Jouw belangrijkste taak is het creëren van optimale condities en het ‘geven’ van leiding. Dat kan alleen als je afstemt op de ander en daadwerkelijk verbinding hebt met elkaar.

4. Welke rol zie jij hier voor de community van Insights practitioners?
Binnen de community is een schat aan kennis en ervaring aanwezig als het gaat om verandertrajecten, leiderschapsontwikkeling of strategische advisering. Wij begeleiden veranderprocessen bij een individu, team of organisatie. Elke verandering betekent veranderen van individueel gedrag en handelen. Vrijwel altijd wordt ook de invulling van samenwerkingsrelaties anders. Als Insights practitioners stimuleren wij het afstemmen en verbinden met behulp van de Insightskleuren en –typen, het rekening houden met verschillende voorkeuren en het benaderen en betrekken van mensen. In een veranderproces werkt dit als katalysator. Er ontstaat begrip, ook voor stressgedrag. Onze coaching kan mensen en teams helpen (weer) stevig op eigen benen te staan.

5. We horen vaak: verandering is de enige constante. Spreken we nog wel over organisatieverandering?
Het woord verandering impliceert een start en eindsituatie. Maar eigenlijk is er continu ontwikkeling. Meestal een vloeiende, geleidelijke beweging. Soms een heftige schok. Een lerende organisatie beweegt vloeiend mee, maar zal als het bestaansrecht écht in het geding is –bijvoorbeeld bij een overname, gamechangers in de markt of een ingrijpende wetswijzigingen – te maken krijgen met gericht en ingrijpend veranderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *