arrow-left-lightarrow-leftarrow-right-lightarrow-rightarrow-thin-left arrow-thin-right browser-search cup heart indicator laptop layers layout-4boxes layout-sideleft mail-heart mail map-pin mixer mouse nav paintbucket pencil-ruler phone picture play video
Insights On Topic

Ingebakken vertrouwen

Tekst: JO KRILL
cocktail

In een eerdere column heb ik werkgeluk omschreven als een cocktail van zingeving, autonomie, relaties en competenties. Daar voeg ik nog een basis-ingrediënt aan toe: vertrouwen.

Betekenis
Ik kom regelmatig over de vloer bij bedrijven waar de medewerkers, ondanks dat ze competent zijn, weinig vertrouwen krijgen. Daardoor missen ze autonomie en ervaren ze weinig of geen werkgeluk. Dat vertrouwen ontbreekt niet alleen in de onderlinge relaties, maar ook in het systeem. Dat laatste krijgt vaak weinig aandacht, terwijl het zo belangrijk is.
We gebruiken het woord vertrouwen vaak, maar geven er toch verschillende betekenissen aan. In deze context gaat het om de bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep, dit in combinatie met het geloof in de integriteit van de ander(en) en geloof in een positieve uitkomst.

Het systeem
Als vertrouwen ontbreekt, kan werkgeluk niet floreren. Stef Lagomatis, een van de oprichters van Incentro, stelt dat vertrouwen en autonomie zorgen voor geluk en daarom staat sturen op werkgeluk centraal bij dit nog jonge IT-bedrijf. En vertrouwen is er als het ware ingebakken in het systeem. Wat ze ervoor terugkrijgen? Verantwoordelijke medewerkers die autonoom handelen. De bedrijfsresultaten van Incentro bewijzen het succes van de keuze voor vertrouwen.

Klassiek
In veel organisaties geeft het systeem geen impliciete ruimte voor vertrouwen. Kijk maar naar klassieke hiërarchische organisaties, waar controle belangrijk is. In dat type organisatie moet je vertrouwen verdienen, winnen, opbouwen. Dat is wezenlijk anders dan starten vanuit een positie van volledig vertrouwen, wat je overigens wel kunt (en dus niet mag) beschamen. Werken vanuit basisvertrouwen lijkt me aanzienlijk prettiger dan eerst moeten bewijzen dat je dat vertrouwen waard bent.

'geef vertrouwen aan mensen die competent zijn en ze gaan zich meer autonoom gedragen'

Autonomie 
Geef vertrouwen aan mensen die competent zijn en ze gaan zich meer autonoom gedragen. Dat zullen ze zeer waarschijnlijk ervaren als werkgeluk. Het mooie is dat die autonomie gebaseerd op vertrouwen tot positieve resultaten leidt. Denk aan innovatie, kwaliteitsverbetering, productontwikkeling, procesverbeteringen etc. Als het zo duidelijk is dat het geven van vertrouwen bijdraagt aan werkgeluk en aan het succes van organisaties, waarom doen we dat dan niet overal?

Addertjes
Dat komt door twee addertjes onder het gras. Allereerst is het moeilijk een controlerend systeem te veranderen en voor de mensen binnen dat systeem zelfs beangstigend. Wil je daar wat aan doen, dan vraagt dat om doorzettingsvermogen en veel geduld. Het tweede addertje is dat veel leiders hun medewerkers ontmoedigen door altijd zelf een prominente bijdrage te willen leveren. Ze willen bewijzen dat zij zelf de slimste persoon in de vergaderzaal zijn en zo hun positie consolideren.

Succesvol
Maar een cirkel blijft rond. Als je het systeem zo inricht dat je impliciet vertrouwen geeft aan mensen én als de mensen in de top van de organisatie voldoende zelfinzicht hebben om de medewerkers autonoom ‘hun ding te laten doen’, dán ontstaan de randvoorwaarden voor werkgeluk en een succesvolle organisatie waar ik graag zou willen werken… en waar ik nu al werk.

Benieuwd naar het verhaal van Incentro?
Mathijs Kreugel en Evelien van Engeland – beide werkzaam bij het succesvolle IT-bedrijf – zijn twee van de keynote sprekers op de UnConference 2017 over Van zelfinzicht naar werkgeluk. Klik hier voor meer informatie.

WIE Jo Krill

WAT Sinds ruim 10 jaar partner bij Insights Benelux, bevlogen boardroom consultant en inlevend (team)coach. Passie voor de praktische toepassing van Jungiaanse psychologie bij verandering en transformatie van mensen, teams en organisaties.

WAAROM Een bijdrage leveren aan zelfinzicht en bewustwording en vandaaruit het beter leren benutten van potentieel en talenten geeft energie en voldoening. Essentie is wel dat het gericht is op de verwezenlijking van de ‘purpose’ van individu en organisatie.