arrow-left-lightarrow-leftarrow-right-lightarrow-rightarrow-thin-left arrow-thin-right browser-search cup heart indicator laptop layers layout-4boxes layout-sideleft mail-heart mail map-pin mixer mouse nav paintbucket pencil-ruler phone picture play video
Insights On Topic

Kies jij vanuit je hart of vanuit je ego?

Tekst: MARJON VAN DER KRAAN

Met verbazing lees ik in het havo economieboek van mijn zoon dat het doel van een organisatie winst maken is. Voor mij persoonlijk klopt dit niet, maar het zet me wel aan het denken. Voor mij, zelfstandig ondernemer en commercieel opgeleid, is winst maken een logisch gevolg van ‘met de goede dingen bezig zijn’. Maar het doel van mijn organisatie is het niet; ik wil een bijdrage leveren, wil mensen in hun kracht zetten en hen leren vanuit hun hart te leven en te werken. Als coach en trainer begeleid ik individuen en teams om die bijdrage vanuit hun eigen kwaliteiten, waarden, drijfveren en doelen te kunnen leveren. Hiervoor moet je je organisatie, jezelf en de ander goed kennen.

Nieuwe tijd
Ik geloof dat er een ‘nieuwe tijd’ is aangebroken. Door de crisis zijn we ons er meer van bewust geworden dat het najagen van persoonlijk gewin tot ongelijkheid en stress leidt. We hebben daarvan geleerd. Het persoonlijk leiderschap van nu gaat niet meer over de beste willen zijn of over concurrentie en presteren, maar over samen werken aan een zo goed mogelijk resultaat. Vanuit een basis van vertrouwen.

Persoonlijk leiderschap is het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Zelfsturende teams, van uitvoerend naar regie, verandermanagement, de klant staat voorop. Mooie woorden, maar in de praktijk is dat nog niet zo gemakkelijk. In samenwerking, met een individu of in een team, merk ik dat het soms moeilijk is om trouw te blijven aan jezelf. Externe omstandigheden brengen je ‘uit je koers’. Ben je manager of coach/trainer? Dan ben jij het voorbeeld en is jouw voorbeeldgedrag essentieel. Durf je naar jezelf te kijken en een open gesprek aan te gaan? Stel die vragen aan jezelf. Neem de tijd voor reflectie. Waarom willen we dit, hoe gaan we dit samen realiseren en wat is daarvoor nodig?

Acceptatie en verzet
Ik werk vanuit twee sporen: acceptatie en verzet. Acceptatie is het spoor van het hart, het is neutraal, je werkt samen vanuit gelijkwaardigheid. Er is verbinding en empathie en je gaat uit van wat je wél wilt. Het is een positief spoor waarin gedacht wordt in mogelijkheden. Er is vertrouwen en iedereen pakt zijn eigen verantwoordelijkheid. Je kunt het niet met elkaar eens zijn, maar accepteert wel elkaars verschillen. Iedereen heeft zijn eigen wereldbeeld en ervaringen.

Verzet is het spoor van het ego, je handelt vanuit angst. Je bent niet in verbinding en hebt behoefte om je grenzen aan te geven. Je handelt vanuit wat je níet wilt. Je ziet je omgeving als concurrenten. Je zet er dingen mee vast, omdat je vanuit je (negatieve) emotie handelt. Controle en oordeel zijn in dit spoor heel belangrijk omdat je niet vanuit je eigen kracht handelt, maar de problemen én oplossingen buiten jezelf legt. Hierdoor ben je geneigd je omgeving te wantrouwen en jezelf als slachtoffer te zien.

Geweldloze communicatie
Steeds meer kom ik er achter dat als je verbinding maakt vanuit het spoor van acceptatie, je meer in je kracht blijft. Het principe van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg kan hierbij enorm helpen, dat wil zeggen communiceren vanuit behoeften en niet vanuit oordeel. Dat begint bij het kunnen waarnemen zonder oordeel (invulling), maar puur vanuit je zintuigen: wat is er letterlijk gezegd of feitelijk gebeurd? Als je kunt accepteren wat er is gebeurd, kun je aangeven wat dat met je doet en vervolgens wat je graag zou willen. Hiermee hou je het bij jezelf en geef je aan wat je wél wilt in plaats van wat je niet wilt. Niet alleen in je werk is dit een manier om samen meer te bereiken, maar ook in privé relaties kan dit veel opleveren.

De uitdaging
Als je bewust werkt vanuit het spoor van acceptatie, dan zul je steeds meer mensen aantrekken die op dezelfde manier willen werken en willen leven. Samen en persoonlijk de verantwoordelijkheid en de regie nemen voor het beste resultaat. Samen kwaliteiten, persoonlijke waarden en drijfveren koppelen aan die van je organisatie en aan de bijdrage die je wilt leveren. Kortom, zo laat je jouw persoonlijk leiderschap zien.

Is het spoor van verzet dan helemaal fout? Nee, zeker niet. Het is het spoor waarmee je grenzen aangeeft, waarin je je emoties voelt. Maar in het nieuwe leiderschap is het niet het spoor van waaruit je handelt. Door je verzet te accepteren, kun je ervoor kiezen vanuit het spoor van acceptatie in actie te komen. Dan kies je vanuit je hart voor verbinding. En dat is wat mij betreft de uitdaging aan de ‘nieuwe leiders’ van morgen: vanuit het hart werken en leven om zo écht een bijdrage te leveren.

“Acceptatie is het spoor van het hart. Verzet is het spoor van het ego”

WIE Marjon van der Kraan

WAT Psycho Dynamisch Therapeut en geaccrediteerd voor Insights Discovery. Werkt positief, intuïtief en oplossingsgericht.

WAAROM Marjon wil mensen, teams en organisaties in een veranderende wereld in hun kracht zetten, waardoor hun bestaan zowel privé als maatschappelijk zinvol en succesvol zal zijn.

  1. Romana Rustveld Beantwoorden

    Deze tekst is vrij beknopt en losgelaten op de ‘ verkeerde’ personen ontaardt deze een situatie met een onoplosbaar conflict. Nu ik bijv uw tekst lees op deze pagina begrijp ik de bijna copy past actie die ik in een voice memo heb beluisterd. Ik meende nl een voorlees actie te horen en besloot daarop te googlen. Zo ben ik op uw site beland. Door niet aan te geven dat uw stellingen bijv zijn op basis van….laat het ruimte voor aannames. U laat in uw verhaal een vrij belangrijk punt buiten. Nl die van de feiten. Feiten en cijfers…die zijn onontkoombaar. Zelf handel in vanuit de feiten en verplaats ik mijzelf in de persoon die ik wil benaderen. Ik ga mezelf eerst inleven in wat ik denk dat de instelling van die persoon is. Daarbij ga ik uit van hoe ik zelf ook benaderd zou willen worden. Ik probeer uit te gaan van het goede. Middels de feiten wil van beide zijden de emotie buiten het gesprek laten om de feiten te kunnen bespreken zonder beïnvloed te worden door emoties. De slechtste beslissingen worden genomen vanuit emoties… Handelen vanuit emotie geeft risico’s. Nadat de feiten en mogelijk oplossingen zijn besproken. Blijkt altijd dat de emoties alweer veel minder sterk aanwezig zijn. Partijen hebben ook beter oor voor elkaar. Het is een simpele en heel effectieve manier van positieve communicatie. Men zal altijd met een gerust gevoel een volgend gesprek aan durven gaan. En dat gevoel is een veel effectievere oplossing dan verwijzingen naar hart en ego. Bedrijfsmatige zijn dit persoonlijke kwaliteiten die misplaatst tot nog grotere conflicten kunnen leiden zoals ik zelf heb aanschouwd. Dit is een korte reactie..Dank u voor uw aandacht.

  2. Marjon van der Kraan Beantwoorden

    Beste Romana, dank voor je reactie.
    Jammer dat mijn tekst en website jou niet aanspreken en dat ik jou niet heb over kunnen brengen dat leven vanuit je hart (is neutraal en zonder oordeel) je veel kan brengen.
    Met hartelijke groet, Marjon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *