arrow-left-lightarrow-leftarrow-right-lightarrow-rightarrow-thin-left arrow-thin-right browser-search cup heart indicator laptop layers layout-4boxes layout-sideleft mail-heart mail map-pin mixer mouse nav paintbucket pencil-ruler phone picture play video
Insights On Topic

Werkgeluk is geen doel op zich

Tekst: JO KRILL

Ik word soms een beetje moe van al die happiness officers die medewerkers meer betrokken en creatief willen maken. Je máákt mensen niet creatief en betrokken, de cultuur van het bedrijf bepaalt of mensen ervoor kiezen hun potentieel volledig te benutten. Werkgeluk is dan geen doel, maar het resultaat.

Averecht
Mijn moeder zei altijd al dat alles waar te voor staat, niet goed is voor de mens. Als je te veel focust op het realiseren van werkgeluk, dan ontneem je mensen de ruimte en het recht op hun eigen frustratie en de spanning die nodig is voor creativiteit en écht leren. Anders gezegd: te veel focus op werkgeluk werkt averechts.

Verbondenheid en zingeving
Ook de Belgische psychiater Dirk De Wachter breekt een lans voor wat minder focus op geluk. In plaats daarvan pleit hij voor meer aandacht voor verbondenheid en zingeving. Ik volg hem wel. Want werkgeluk volgt uit je betrokken en verbonden voelen in combinatie met het ontbreken van gevoelens als angst, agressie, wantrouwen en/of langdurige stress.

Negatieve gevoelens
Mijn Insights-collega Fons Feekes gaat een stap verder. Hij meent dat ook negatieve gevoelens bijdragen aan werkgeluk, mits ze niet ondermijnend zijn. Hij doelt dan op gevoelens van kwetsbaarheid (binnen een veilige omgeving), frustratie (in de context van autonomie om er wat aan te doen) en grote uitdagingen (in een omgeving waar je mag falen).

'Te veel focus op werkgeluk werkt averechts'

Mijn brein sturen
Ondermijnende gevoelens moet je dus tegengaan. Hoe ik dat doe? Allereerst door mijn eigen verwachtingen van het werk, van mijn baan en van mijn leven goed te managen. De gelukstheorie van Google-topman Mo Gawdat helpt mij daarbij. Descartes schreef: ‘Ik denk dus ik ben’, Gawdat stelt op zijn beurt: ‘Ik ben, dus mijn brein denkt’. Een mooi staaltje van herkaderen. Spreekt me enorm aan. Ik kan mijn brein sturen, mijn gedachten plooien. Zo kun je dus je ondermijnende gedachten herformuleren.

Zichtbaar maken
De manier waarop je ondermijnende gedachten herkadert, hangt af van de context, de cultuur van het bedrijf, de mentaliteit van de top. Het is aan de organisatie en aan de leidinggevenden om zichtbaar te maken dat mijn werk betekenisvol is, dat ik toegevoegde waarde lever, dat fouten maken mag en dat vertrouwen niet verdiend hoeft te worden, maar er gewoon is.

De kracht van de herhaling
Mensen moeten er continu aan herinnerd worden waarom ze doen wat ze doen. Een mooi geformuleerde purpose, why of missie is niet voldoende. Het verhaal moet keer op keer worden verteld, verleidelijk en geloofwaardig. Pas dán gaan mensen zien, geloven en doen. Pas dán zijn mensen in staat hun eigen ondermijnende gedachten anders te formuleren en ook hun negatieve gevoelens te omarmen, pas dan kan er sprake zijn van werkgeluk. Als resultaat, niet als doel op zich.

WIE Jo Krill

WAT Sinds ruim 10 jaar partner bij Insights Benelux, bevlogen boardroom consultant en inlevend (team)coach. Passie voor de praktische toepassing van Jungiaanse psychologie bij verandering en transformatie van mensen, teams en organisaties.

WAAROM Een bijdrage leveren aan zelfinzicht en bewustwording en vandaaruit het beter leren benutten van potentieel en talenten geeft energie en voldoening. Essentie is wel dat het gericht is op de verwezenlijking van de ‘purpose’ van individu en organisatie.